• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 24056

پرسش

باسلام
با توجه به اینكه خداوند دارای اسامی و صفات نیك بسیاری است (اسماالحسنی) چرا در اسلام فقط عدل خداوند به عنوان اصول دین پذیرفته شده است مثلا می توان به جای عدل صفت رحمان یا خیلی از صفات دیگر را جایگزین كرد؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
اهمیتی كه مسئله عدل در حل بسیاری از بحثهای اعتقادی دارد، این مسئله را به صورت اصل مستقلی عنوان كرده است.
هم چنین از روزی كه علم كلام تدوین شد، مسئله صلاحیت عقل برای تشخیص حسن و قبح افعال، دانشمندان علم كلام رابه دو دسته اشاعره در یك سو، و معتزله و شیعه در سوی دیگر تقسیم كرده است.
به این علت، علمای شیعه به سبب اهمیت مسئله و ارائه وجه تمایز خود، عدل را جزء اصول عقائد خود قرار داده اند.
واقع امر آن است كه اهمیت این مسئله و ریشه ها و جذورات آن به حدی است كه تفاوتهای اساسی در اسلام شناسی ایجاد می كند.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 24/6/1382 | پاسخ : جمعه 28/6/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 57 بار

تگ ها :

UserName