کد: 23442

پرسش

لطفا راهنمایی بفرمایید كه چگونه امتیاز كسب نمایم ؟
با تشكر
هومن محمد رئوفی

پاسخ

در بخش پاسخ به سوالات روزانه و هفتگی با تیك زدن ذخیره امتیاز می توانید در صورت دادن پاسخ صحیح امتیاز آن سوال را در كارنامه خود ذخیره كنید ( سوالات روزانه یك امتیاز و سوالات هفتگی 5 امتیاز و سوالات ویژه 10 امتیاز) با تشكر

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 19/6/1382 | پاسخ : پنج شنبه 20/6/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 47 بار

تگ ها :

UserName