کد: 2344

پرسش

فعل لازم چیست؟

پاسخ

با سلام
فعل لازم فعلی است كه بی مفعول ، معنی جمله را تمام می‌كند یا به سخن دیگر به مفعول نیازی نداشته باشد ، فعل لازم یا ناگذر نامیده می‌شود مانند « آمد » در این جمله :
سعید آمد
در این جمله مفعولی نیست و معنی جمله بی مفعول كامل است. همچنین برای مثال فعل‌های « افتاد » ، « ایستاد » و « نشستند » در جمله‌های زیر نیازی به مفعول ندارند و فعل لازم‌اند :
سیب از درخت افتاد .
احمد جلو در ایستاده است.
بچه‌ها در كلاس در جای خود نشستند.

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : دوشنبه 5/12/1381 | پاسخ : دوشنبه 5/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName