کد: 2320

پرسش

اگر محلول یك اسیدی را 10 برابر رقیق تر كنیم
پی هاش آن چند واحد كوچك تر می شود؟

پاسخ

به پاسخ سوال 1611 مراجعه فرمایید و در صورت نیاز به توضیح بیشتر مجددا سوال فرمایید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 5/12/1381 | پاسخ : دوشنبه 5/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName