کد: 2276

پرسش

پی ساختمان چیست

پاسخ

برای استحكام و مقاومت زیاد ساختمان در شروع ساخت آن فضای زیر ساختمان را گود برداری می كنند و داخل آن را با آرماتور( یك نوع میله های مفتولی شكل ) پر می كنند و داخل آرماتورها بتون می ریزند به این ترتیب پی ساختمان درست می شود و در واقع ساختمان بر روی آن بنا می شود.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 4/12/1381 | پاسخ : يکشنبه 4/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 518 بار

تگ ها :

UserName