کد: 222

پرسش

سایت شما برای مقابله با آثار تهاجم فرهنگی راه خوبی است ÷س بكوشید كه جوانان را دریاببد

پاسخ

متشكر از لطف شما.

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 2/8/1381 | پاسخ : پنج شنبه 2/8/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 38 بار

تگ ها :

UserName