کد: 2210

پرسش

با معذرت
می خواستم ببنم چی كار كنم تا مطلب تو ذهنم
بره.
جواب بدهید. لطفا

پاسخ

با سلام.
1. مطلب را به بخش كوچك تری تقسیم كنید.
2. از آسان تر ها شروع كنید.
3. برای هر مطلب یك مثال از زندگی پیدا كنید(اگر وجود دارد).
4. اگر ممكن است مطالب را به یك شكلی به هم ربط دهید(ارتباط با آموخته های قبلی شما).
5. هر جا لازم است از كسی كه آن مطلب را می داند بخواهید تا آن را به زبان ساده با مثالهای شیرین برای شما توضیح دهد.
حیف نیست به خودتان تلقین كنید كه مطلب تو ذهنم ... خدا نگهدار.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : شنبه 3/12/1381 | پاسخ : شنبه 3/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName