کد: 2056

پرسش

چگونه صفت های مشتقی كه با هم شباهت بسیار دارند را تشخیص دهیم ؟

پاسخ

منظور شما كدام اسم مشتق است لطفاً مثال بزنید .

مشاور : دباغيان | پرسش : چهارشنبه 30/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 30/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName