کد: 2045

پرسش

كدام آیه از قرآن مجید است كه تنها فرد عمل كننده به آن در زمان نزول حضرت مولی الموحدین علی ابن ابیطالب امیر المومنین (ع) بوده اند؟

پاسخ

این آیه در سوره مجادله / 12 می باشد، چرا كه در این آیه حكم وجوب صدقه دادن برای صحبت كردن با پیامبر(ص) بصورت نجوی( در گوشی) ، آورده شد، و تنها كسی كه برای صحبت كردن با پیامبر(ص) صدقه داد حضرت علی(ع) بود. پس از آن آیه 13 همان سوره نازل شد و برای تخفیف بر مسلمانان، حكم وجوب صدقه برای صحبت كردن با پیامبر(ص) بصورت نجوی، را برداشت. از اینرو آیه 12 این سوره ، آیه ای كه تنها عمل كننده به آن امام علی(ع) می باشد. پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 29/11/1381 | پاسخ : سه شنبه 29/11/1381 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName