کد: 1992

پرسش

چرا عده ای از دانش آموزان به درس ریاضی علاقه نشان نمیدهند؟

پاسخ

با سلام.
شاید علت آن این باشد كه معمولاْ ریاضی به شكل فرمولهای خشك و بدون ارتباط با زندگی در كتابها وجود دارد و درك آن نیازمند تفكر انتزاعی است؛كه این تفكر در همه ی دانش آموزان به میزان كافی وجود ندارد.همین عدم درك سریع،موجب دلسردی و بی توجهی فراگیران شده و عدم فراگیری نیز نتیجه ی بی توجهی است.این چرخه ی معیوب تا مدتها ادامه پیدا می كند.مگر اینكه با تشویق و ساده تر كردن مطالب،این چرخه را متوقف كنیم.
با آرزوی كاهش این عده.انشاءا…

مشاور : آقای دارابي | پرسش : دوشنبه 28/11/1381 | پاسخ : دوشنبه 28/11/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName