کد: 1863

پرسش

بسط مك لورن sinhx را حساب كنید و با استفاده از انتگرال sinhx /x سری مربوط به آن را بنویسید؟

پاسخ

سلام.
با عنایت به اینكه این سایت فعلاْ برای پاسخ به سؤالات دانشگاهی برنامه ریزی خاصی نكرده است، لذا برای یافتن پاسخ سؤال خود كتاب زیر را به شما معرفی می كنیم:
نظریه و مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ی علی اكبر عالم زاده و غلامرضا زباندان، انتشارات فارابی.
موفق باشید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 24/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 24/11/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 186 بار

تگ ها :

UserName