کد: 1831

پرسش

می خواهم چیزهایی درباره كاربرد مكانیك در زندگی روزمره بدانم.درك غلطی كه از مباحث فیزیك در ذهن ما هست ما را از حل مسائل وا میدارد. ممنون

پاسخ

- سوال شما بسیار كلی می باشد و پاسخ به آن بسیار مشكل و وقت گیر است ، شاید در تمام پدیده هایی كه در جهان به وقوع می پیوندد بتوان مكانیك را در آن دید .
حركت ماشین ها ، هواپیماها ، فضاپیماها و...
حال شما سوال خود را جزئی تر بیان نمایید تا كاربرد مفاهیم مكانیك را در آن بررسی نماییم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 23/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 23/11/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName