کد: 1815

پرسش

لطفا سایت خود را آدم وار تولید نمایید این سایت بسیار بسیار زشت و بدین است

پاسخ

آقای محترم سلام : چگونه سایت را تولید كنیم كه آدم وارانه باشد اگر توضیح بیشتری بدهید ممنون می شویم چون تمام تولید كنندگان آدم هستند!!

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 22/11/1381 | پاسخ : سه شنبه 22/11/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName