• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1641

پرسش

به چه دلیل پیوند كووالانسی در گرافیت خاصییت
دوگانه دارد؟

پاسخ

همانطور كه میدانید نوع اربیتال ئیبرید اتم كربن در گرافیت sp2 است
از طرفی وقتی به ملكول اتیلن و یا دیگر الكنها نگاه میكنیم میبینیم كه كربنی كه پیوند دوگانه دارد دارای همین نوع اربیتال ئیبرید است(sp2)
یعنی دو ماده اتیلن و گرافیت از نظر اربیتال ئیبرید مشابه یكدیگرند.
از طرفی دیگر در اتیلن وجود پیوند دوگانه و همپوشانی جانبی اربیتالهای p سبب كم شدن طول پیوند میشود( نسبت به sp3) یعنی مثلا در متان طول پیوند 153 و در اتیلن 134 است. اما در گرافیت میبینیم كه با اینكه پیوند جانبی بین اربیتال p انجام نشده است اما طول پیوند آن از متان كمتر و از اتیلن بیشتر است(143). پس میتوان اینطور توجیه كرد كه میل پیوندی كه بین اربیتالهای p وجود داشته باعث كم شدن طول پیوند شده است درست مانند اتیلن. پس دلیل اصلی این تشابه و این خاصیت دوگانه داشتن و جود اربیتال ئیبرید مشابه با اتمهای كربن دارای پیوند دوگانه است. برای تسلط بیشتر صفحه 118 كتاب شیمی پیش دانشگاهی را مطالعه كنید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 20/11/1381 | پاسخ : يکشنبه 20/11/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 135 بار

تگ ها :

UserName