• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1612

پرسش

با سلام
اگر یك محلول بازی را 100 برابر غلیظ تر كنیم
÷ی هاش آن چند برابر تغییر می كند؟
لطفا با فرمول توضیح دهید و بگویید (÷ی هاش)
به كدام سمت تغییر می كند.
2 اگر یك محلول اسیدی را 10 برابر رقیق تر كنیم
÷ی هاش چند برابر كوچكتر یا بزرگتر می شود

پاسخ

سوال 1611 را ببینید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 96 بار

تگ ها :

UserName