کد: 159631

پرسش

معادله ی مكان زمان جسم چیست؟
17 ساله
دبیرستان

پاسخ

سلام
مفهوم معادلة مکان-زمان یعنی معادله ای که مکان متحرک را بر حسب زمان مشخص کند که با داشتن این معادله می توانیم مکان متحرک را در هر لحظة زمانی بدست آورده و مشخص کنیم.
در حرکت یکنواخت معادله به صورت :X=Vt+X0
و در حرکت شتاب ثابت به صورت:x=1/2at2+V0t+X0 ld می باشد.
اگه بازهم سوال داشتی حتما میل بزن.

مشاور : محمدپور | پرسش : شنبه 8/5/1384 | پاسخ : پنج شنبه 20/5/1384 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 34 بار

تگ ها :

UserName