کد: 1584

پرسش

قطره بارانی بجرم 6گرم كه از ابر ی درارتفاع 2500متر جداشده است با سرعت 30متر بر ثانیه به زمین میرسد كار نیرو ی مقاومت هوا برقطره بارانرا حساب كنید

پاسخ

شما می توانید پاسخ را در بانك سوالات به همراه تصویر مشاهده كنید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 14/11/1381 | پاسخ : دوشنبه 14/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName