• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1584

پرسش

قطره بارانی بجرم 6گرم كه از ابر ی درارتفاع 2500متر جداشده است با سرعت 30متر بر ثانیه به زمین میرسد كار نیرو ی مقاومت هوا برقطره بارانرا حساب كنید

پاسخ

شما می توانید پاسخ را در بانك سوالات به همراه تصویر مشاهده كنید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 14/11/1381 | پاسخ : دوشنبه 14/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 107 بار

تگ ها :

UserName