کد: 1571

پرسش


7) شیمی 3
به نظر شما واحد ثابت تعادل چیست ؟

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName