کد: 1565

پرسش

شیمی 1
روی سینی های برج تقطیر چه اتفاقی می افتد ؟ چگونه گاز با بالا رفتن از سینی ها سبك تر می شود ؟

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 59 بار

تگ ها :

UserName