• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1559

پرسش

خواص فیزیكی اب

پاسخ

خواص فیزیكی یعنی خواصی كه با تغییر آن نوع ماده عوض نمی شود. در زیر خواص فیزیكی آب آمده است:
آب ماده ایست : بیرنگ، مایع، بی بو، بی مزه، در 100 درجه می جوشد و در 0 درجه یخ می زند، بین 0 تا 4 درجه استثنا است و از قانون انبساط و انقباض پیروی نمی كند.
اما خواص شیمیایی:
نمی سوزد و مشتعل نمی شود و با عبور جریان الكتریسیته تجزیه شده به گاز اكسیزن و هیدروزن تبدیل می شود.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 11/11/1381 | پاسخ : جمعه 11/11/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 62 بار

تگ ها :

UserName