کد: 1558

پرسش

لطفا یك تعریف جامع از لگاریتم و همین طور یك راه حل مناسب برای حل انواع لگاریتم بیان نمایید
با تشكر

پاسخ

باسلام.لطفا پاسخ سؤال خود را به صورت تصویری در بانك سؤالات تبیان ملاحظه نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 11/11/1381 | پاسخ : جمعه 11/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 41 بار

تگ ها :

UserName