• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1526

پرسش

پیچه ای كه دارای 1000 حلقه است ، عمود بر میدان مغناطیسی یكنواختی كه اندازه ی آن 04/0
تسلا و جهت آن از راست به چپ است ، قرار دارد . میدان مغناطیسی در مدت 01/0 ثانیه تغییر كرده و به 04/0 تسلا در خلاف جهت اولیه می رسد . اگر سطح هر حلقه ی پیچه 50 سانتی متر مربع باشد ، الف - اندازه ی نیروی محركه ی القایی پیچه را حساب كنید .
ب جهت جریان القایی را تعیین كنید .

پاسخ

پاسخ خود را می توانید در بانك سوالات به همراه تصویر مشاهده فرمایید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 9/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 65 بار

تگ ها :

UserName