• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1515

پرسش

مختصات راتوضیح دهید . متشكرم.

پاسخ

مبحث مختصات دوره راهنمایی شامل مطالب گوناگونی است. مطالب را به قسمتهای كوچك تقسیم كنیدو مطالعه آنها را یكی پس از دیگری در برنامه خود قرار دهید. اگر به مشكلی برخوردید در اولین فرصت از معلمتان سوال كنید. یا با ما در میان بگذارید. امیواریم بتوانیم به پرسشهای جزیی تر شما بهتر پاسخ دهیم.
یك ترتیب مطالعه پیشنهادی برای شما:
آ ) می توانید از محور و بردار اعداد صحیح شروع نمایید.
ب) سپس محورهای مختصات و یافتن نقاط روی صفحه مختصات.
پ) بردار انتقال و مختصات آن
ت) جمع بردار ها
ث) یافتن انتهای یك بردار با استفاده از جمع مختصات ابتدای بردار با طول بردارو با توجه به جمع اعداد صحیح.
ج) ضرب یك عدد در یك بردار
چ) بردارهای واحد مختصات
....و قسمتهای دیگر!

مشاور : خانم بافنده | پرسش : سه شنبه 8/11/1381 | پاسخ : سه شنبه 8/11/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName