کد: 142203

پرسش

با سلام خدمت جناب آقای امامی
لطفا نحوه تبدیل
کالری/ گرم بر ژول / کیلوگرم را توضیح دهید .

با تشکر

پاسخ

باسلام
یک کالری عبارت است از 2/4 ژول . و اندیس کیلو هم به 1000 برابر یک واحد اشاره می کند.یک کیلو کالری یعنی 1000کالری
یک کیلو ژول یعنی 1000ژول . یک کیلو گرم یعنی 1000 برابر یک گرم.
حال اگر بخواهید بدانید مثلا کیلو کالری چند ژول است ؟ باید 2/4 را ضربدر 1000 بکنید . که مقدار آن 4200 می شود پس یک کیلو کالری 4200 ژول است.
برای تبدیل واحد گرم به کیلو گرم یا هر تبدیل واحدی راحت ترین راه بستن تناسب است.
به این صورت که :
kg 1 معادل gr1000 است
چند kg می شود؟ حال gr 1
که جواب آن با بستن تناسب 1000/1 کیلو گرم می شود.
یا شما مقدار انرژی را برحسب ژول دارید ولی می خواهید آن را به کالری به دست آورید. با تناسب زیر می توانید این کار را انجام دهید.
یک کالری معادل 2/4 ژول است
معادل چند کالری می شود ؟ حال 1 ژول انرژی
از این تناسب مقدار یک ژول تقریبامعادل 0.238 به دست می آید.

مشاور : ۰ امامي | پرسش : يکشنبه 18/2/1384 | پاسخ : جمعه 30/2/1384 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 5461 بار

تگ ها :

UserName