کد: 1420

پرسش

با توجه به سمی بودن كلر و خطرناك بودن سدیم، چرا ما می توانیم نمك طعام را كه از تركیب این دو ماده بدست
می آید بخوریم؟

پاسخ

تغییرات مواد2 نوع می باشند یكی تغییر فیزیكی و دیگر تغییر شیمیایی . در تغییر فیزیكی ، نوع ماده عوض نمی شود و مواد اولیه خواص خود را حفظ می كنند و ماده جدیدی تولید نمی شود البته ممكن است حالت ماده تغییر كرده اند فقط حالت آب تغییر نموده بنابراین تغییر فیزیكی است . در این سؤال كلر با سدیم تركیب شده است و ماده جدیدی به نام كلرید سدیم تعطیل شده ست . در واقع یك تغییر شیمیایی روی ماده است . مواد اولیه خواص خود را از دست داده اند بنابراین در كلرید سدیم ، ماده ای به نام كلر یا سدیم وجود ندارد و به راحتی می توان از نمك طعام استفاده كرد .

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName