کد: 1416

پرسش

دلیل تفاوت نظامهای سیاسی چیست؟

پاسخ

هر جامعه ای با توجه به شرایط و نیازهای متفاوتش ، نظام سیاسی خاصی را برای خود انتخاب می كند . این شرایط می تواند شرایط جغرافیایی ، جمعیتی ، پیشینه تاریخی، مذهبی و .... باشد. به عنوان مثال كشور آمریكا به دلیل وسعت فراوانش حكومت فدرال دارد . یا در گذشته ، آتن با جمعیت كمش می توانست دموكراسی مستقیم داشته باشد .

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName