• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1410

پرسش

3.آیا در همه امور زندگی ، عمل به ارزشها ، عملی صحیح است ؟

پاسخ

فرض كنید جان انسانی در خطر است و شما با یك جمله دروغ می توانید جان او را نجات دهید. اگر به ارزش راستگویی عمل كنید، كار درستی انجام داده اید؟

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 73 بار

تگ ها :

UserName