• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1399

پرسش

آیا ب.م.م هر عدد با معكوس خودش برابر 1 است؟

پاسخ

: در تعریف مفاهیم مقسوم علیه ، مضرب ، ب.م.م و ك.م.م دقت كنید. این مفاهیم فقط درمورد اعداد طبیعی بكار می روند.
یك عدد طبیعی در نظر بگیرید آیا معكوس آن عدد هم یك عدد طبیعی است؟
می توانید عددی پیدا كنید كه هم خودش و هم معكوسش طبیعی باشند؟
بله 1 تنها عددی است كه هم خودش و هم معكوسش یعنی طبیعی هستند .
ب.م.م 1 با معكوسش برابر 1 است. امّا اعداد طبیعی دیگر معكوسشان طبیعی نیستند و مفهوم ب.م.م درمورد معكوس آنها بی معنی است.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 347 بار

تگ ها :

UserName