• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1398

پرسش

طول و عرض زمینی به شكل مستطیل به نسبت 5 و 2 هستند و محیط این زمین 280 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

پاسخ

برای حل این مسأله می توانیم از رسم شكل شماره 1 استفاده كنیم : 1
اگر عرض مستطیل 2 باشد طول آن 5 است و محیط آن برابر خواهد بود با 14:
14=2×( 5+2 )
حالا نسبت طول و عرض و محیط مستطیل را داریم . مقدار واقعی محیط را هم داریم بنابر این می توانیم طول و عرض مستطیل را بدست آوریم:شماره 2
با استفاده از طول و عرض می توانیم مساحت مستطیل را هم پیدا كنیم: متر مربع 4000=100 ×40
دقّت كنید كه هر مسأله می تواند راه حلهای مختلفی داشته باشد. سعی كنید مسأله را از راه دیگری حل كنید. راه حلهای مختلف یك مسئله مارا به جوابهای مانند هم می رسانند.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 82154 بار

تگ ها :

UserName