• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1395

پرسش

برای تهیه 20 دست روپوش و شلوار 48000 تومان پرداخت شده است اگر قیمت هر روپوش دو برابر قیمت هر شلوار باشد قیمت یك روپوش چند تومان است؟

پاسخ

مسأله را با دقت بخوانید و آنرا قسمت بندی كنید مثلاً ابتدا هزینه هر دست روپوش و شلوار را بدست آورید ، سپس قیمت روپوش تنها را محاسبه كنید . یا ابتدا هزینه همه روپوشها را حساب كنید سپس قیمت یك روپوش را بدست آورید. از هردو روش به یك پاسخ خواهید رسید. ممكن است مسأله راه حلهای دیگری هم داشته باشد.
محاسبات بر اساس روش اول بصورت زیر است.
قیمت هر روپوش و شلوار 2400=20÷ 48000
قیمت هر روپوش 1600 = 3/2× 2400

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 93 بار

تگ ها :

UserName