• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1390

پرسش

پنج ضلعی 5 تا گوشه دارد، چهارضلعی ، 4تاگوشه داردو….آیا می توان گفت تعداد گوشه ها و ضلعها هر شكل مساوی است؟

پاسخ

باكمی دقت به شكلهای شماره 1 ر نگاه كن و تعداد ضلعها و گوشه های آنها را شمار
دركدام شكلها تعداد ضلها و گوشه ها برابرند؟ در شكلهای دیگر تعداد ضلها بیشتر است یا گوشه ها ؟
همهء شكلهای بالا از چند پاره خط تشكیل شده اند . در شكلهای بسته تعداد ضلعها و گوشه ها با هم برابرند امّا درشكلهای باز تعداد ضلها یك عدد از تعداد گوشه ها بیشتر است.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : چهارشنبه 11/10/1381 | پاسخ : چهارشنبه 11/10/1381 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 80 بار

تگ ها :

UserName