• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 12662

پرسش

1-چندین سال است كه من مقداری پول و شی دیگر به شخصی كه الان به رحمت خدا رفته بدهكارم به وصی وی نیز دسترسی ندارم. به اشخاص دیگری هم بدهكارم و دسترسی به آنها ندارم. تكلیف چیست؟
2-چند سال پیش مقداری پول گهگاه به اشخاصی كه میخاستند میدادم و آنها سود انرا میدادند یعنی با كمال میل .درواقع با ان كار می كردند اما سود ان را طی میكردیم.بعد از اینكه متوجه شدم اینكار را انجام ندادم توبه كردم.تكلیف من چیست؟
3- حق الناسی كه از یاد رفته چیی شود؟
ممنونم.

پاسخ

دوست محترم!
مراجع عظام می فرمایند:
1- در صورتی كه از شناخت و یافتن وارثین میت مایوس باشید، به همان میزان به فقیر متدین صدقه پرداخت كنید.
2- معامله شما اشكال داشته است. حال باید رضایت فردی كه سود به شما پرداخت نموده را كسب كنید. در آن صورت تصرف شما در سود حاصله بی اشكال خواهد بود. رضایت او از باب گذشت از مال خود باید باشد، و نه التزام به معامله ربوی گذشته.(دقت شود)
3- باید به میزانی كه اطمینان یابید بری الذمه شده اید، به فقیر متدین صدقه بدهید.
موفق و مؤید باشید

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 14/4/1382 | پاسخ : شنبه 14/4/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 45 بار

تگ ها :

UserName