کد: 120211

پرسش

معادلات سرعت شتاب دار چیست؟
17 ساله
دانشجو

پاسخ

البته فکر می کنم منظور شما معادلات حرکت شتابدارباشد. این معادلات عبارتند از :
رابطه شتاب برحسب سرعت های اولیه و ثانویه یک جسم :
a=(v-v0)/t
رابطه مسافت طی شده درحرکت شتاب دار با شتاب ثابت که برحسب زمان طی مسافت و سرعت اولیه به دست می آید :
d=1/2at(2)+v0t
ومعادله مستقل از زمان بین مسافت و سرعت های اولیه و ثانویه.
d=(v(2)-vo(2)/2a
از علامت (2) برای مفهمو م به توان دو رساندن استفاده شده است.

مشاور : ۰ امامي | پرسش : چهارشنبه 7/11/1383 | پاسخ : شنبه 10/11/1383 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName