کد: 11977

پرسش

لطفا چند یوزر و پسورد و شماره برای اینترانت از سایتهای گوناگون برایم ذكر كنید

پاسخ

دوست عزیزسلام
شبكه اینترانت مخصوص برخی سازمانهاومؤسسات وشركتها ویا دانشگاه ها است. شما تنها با برقراری
ارتباط با آن مؤسسه می توانید به اطلاعات مربوط به شبكه اینترانت آن مركز دست پیدا كنید. برای مثال شبكه اینترانت آژانس خبری ایران:
Password=IRNA
username=IRNA
Phone number=8999000
موفق باشید

مشاور : ساده دل | پرسش : يکشنبه 8/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 8/4/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName