کد: 11843

پرسش

انكه هوس سوختن ما می كرد
كاش می امدو از دور تماشا می كرد

پاسخ

بی دلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می كرد

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : شنبه 7/4/1382 | پاسخ : شنبه 7/4/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName