کد: 11263

پرسش

ایا در زمان رؤزه داری میشؤد مؤسیقی ئؤش داد؟

پاسخ

خواهر محترم!
گوش دادن به موسیقی مطرب در هر زمان و حالت حرام است. موسیقى مطرب و لهوى آن است كه به سبب ویژگیهائى كه دارد، غالب انسانها را از خداوند متعال و فضائل اخلاقى دور نموده و به سمت بى‏بندوبارى و گناه سوق دهد.
و گوش دادن به موسیقی غیر مطرب در هیچ حال حرام نیست. البته در حال روزه انسان بهتر است تنها به امور معنوی توجه كند.
موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 3/4/1382 | پاسخ : سه شنبه 3/4/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName