کد: 11151

پرسش

در مورد حسابان سال دوم خواهشمندم كمی از انتگراللهابیشتر توضیح بدهید>
و یا اگر ممكن است كمی مثال برایم حل كنید.
با تشكر

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : دوشنبه 2/4/1382 | پاسخ : دوشنبه 2/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName