• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 10927

پرسش

چرا در ایران با و جود اینكه یك كشور اسلامی است صیغه كردن بسیار كم است

پاسخ

برادر محترم!
اولا لازم است ذكر كنیم كه اعتقاد فقه شیعه به ازدواج موقت، صرف نظر از وجود دلیل قاطع شرعی بر وجود سنت نبوی در جواز آن، یكی از افتخارات قانونگذاری است، و نشانه واقع بینی احكام در فقه اهل بیت عصمت و طهارت است.
اما از این كه بگذریم، باید بدانیم اسلام به ازدواج موقت به عنوان یك ضرورت نگاه می كند. اسلام پس از آن كه به تشكیل خانواده اهمیت به سزایی قائل است، آن را در ازدواج موقت جستجو نمی كند؛ بلكه بنیاد خانواده را بر پایه ازدواج دائم استوار می كند؛ ازدواجی كه زن و مرد در آن پیمان وفاداری با یكدیگر می بندند و با اجرای صیغه عقد دائم ازدواج، سرنوشت خود را با یكدیگر پیوند و گره می زنند.
در این ازدواج زن و شوهر همسر یكدیگر به شمار می روند، و به اصطلاح خود را به منزله یك روح در دو جسم به حساب می آورند. در ازدواج دائم است كه می توان مصالح فرزندان را به خوبی تامین كرد، در حالی كه در ازدواج موقت فرزندان احتمالی، آینده ای مبهم و نامطمئن دارند.
پس یك جامعه می بایست سعی كند تا اسباب ازدواج دائم را برای جوانان فراهم كند، تا آنان هر چه زودتر بتوانند تشكیل خانواده بدهند.
نگارنده معتقد است تعبیر زوجین در آیات و روایات منصرف به زوجیت دائم است.
اصرار مذهب تشیع بر ازدواج موقت برای احیای حكمی شرعی و سنتی اسلامی است كه جوامع بشری به آن نیاز دارند، چرا كه اسباب نیاز به آن امری مورد انتظار در هر جامعه ای است. به خصوص امروزه این سخن ـ یعنی نیاز جامعه به وجود نهاد و ماهیتی حقوقی تحت عنوان ازدواج موقت ـ كاملا قابل فهم است! این سنت به ظلم از جامعه اسلامی كنار گذاشته شد؛ در حالی كه امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: اگر ازدواج موقت نهی نمی شد، هیچ كس، جز انسان شقی و بد ذات، زنا نمی كرد.
پس هم تعبد شرعی اقتضای احیای آن را دارد و هم حاجت بشر. این رسالت ائمه شیعه در ازدواج موقت بوده است.
برادر عزیز!
شاید بتوان گفت وجود نهاد قدرتمند خانواده، و عدم نیاز جدی به ازدواج موقت در جامعه ایران تا به امروز از یك سو، و وجود سنتها و تعصبات عرفی نسبت به ازدواج موقت ـ كه شاید ریشه در تعالیم تاریخی و متأثر از آموزه های اهل سنت و دوران حكومت آنان بر جامعه دارد ـ از سوی دیگر نگذاشته تا این سنت بروز داشته باشد.
اما باید اعتراف كرد كه در جامعه امروز ما كه از طرفی ازدواج زودرس تا حدی امكان كمتری یافته، و از طرف دیگر اختلاط بین زن و مرد و سایر محركات جنسی زیاد شده است، انكار ازدواج موقت می تواند موجب خطر بزرگی برای فرهنگ جنسی جامعه ما باشد.
ما ـ یعنی ما مسلمانان به همراه مسئولین جامعه اسلامی ـ می بایست از سویی اسباب ازدواج دائم و زودهنگام جوانان را به طور جدی در سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم، و از سوی دیگر برای این دوران گذار ـ كه شاید طول هم بكشد ـ ازدواج موقت را به عنوان عاملی برای كنترل جنسی جامعه و جلوگیری از رواج گناه به شكلی آبرومند و سالم قابل اجرا و عملی كرد.
خدا نگهدار شما.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 31/3/1382 | پاسخ : شنبه 31/3/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 63 بار

تگ ها :

UserName