کد: 1080677

پرسش

درس خارج یعنی چه و درباره چه مباحثی است؟

پاسخ

معمولا طلاب بعد از پایان دروس سطح در حوزه های علمیه، درس خارج را شروع میکنند . منظور از درس خارج در حوزه های علمیه، درس هایی است که کتاب معین و مشخصی تدریس نمی شود، بلکه اساتید دروس خارج که معمولاً مراجع و مجتهدین هستند، یکی از متون فقهی یا اصولی و کتاب های علمای گذشته را به عنوان متن قرار می دهند و در هر مسئله از مسائل فقهی به صورت مستدل با توجه به ادله اربعه (قرآن، حدیث، عقل و اجماع) به بحث و برسی اقوال می پردازند و پس از بررسی همه جانبه اطراف مسئله در پایان نظر خود را در آن موضوع اعلام می کنند. این شیوه از تدریس اولاً: برای تبیین مسائل فقهی است. ثانیاً: برای پرورش روحانیون جهت آشنایی به نحوه ورود و خروج در مسائل و چگونگی تتبع در مسائل فقهی است. تدریس "فقه" معمولاً زمان نسبتاً زیادی را به خود اختصاص می دهد؛ چون با توجه به این که بیش از چهل عنوان موضوعات اصلی فقهی مطرح می شود، یک فقیه باید عمرش را در این راه بگذارد تا بتواند این موضوعات را تبیین و بررسی و تدریس کند.
موفق باشید

مشاور : آقای مرتجي | پرسش : دوشنبه 20/3/1392 | پاسخ : سه شنبه 21/3/1392 | | ديپلم | 32 سال | حوزه علميه | تعداد مشاهده: 622 بار

تگ ها :

UserName