کد: 10570

پرسش

موضوع تساوی مثلث ها را توضیح دهید

پاسخ

دوست عزیز سوال شماخیلی كلی است و پاسخگویی به آن برای ما مقدور نیست. مبحث تساوی مثلثهای كتاب را به قسمتهای كوچك تقسیم كنید و به ترتیب به مطالعه آنها بپردازید. در صورتیكه به مشكلی بر خوردید ما را در جریان بگذارید تا در صورت امكان شمارا یاری كنیم.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : سه شنبه 27/3/1382 | پاسخ : سه شنبه 27/3/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName