• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 10411

پرسش

چگونه می توان تمییز و حال و مفعول فیه و مفعول به را از هم تشخیص و علامت گذاری كرد.

پاسخ

دوست عزیز ســــــــــــــــلام
تمییز و حال و مفعول فیه و مفعول به همه ازمنصوبات هستند.وبرای تشخیص
آنها از هم باید به معنای آنها توجه كرد.
مفعول به :
كسی یا چیزی كه كار بر روی او واقع می شود ، " مفعول به " نام دارد.
مفعول فیه :
به قید مكان و زمان در جمله " مفعول فیه " یا " ظرف " می گویند.
حال (قید حالت) :
حال كلمه ای است كه حالت و چگونگی فاعل ، مفعول ، مبتدا و ... را در جمله
بیان می كند كه دو نوع دارد :
1- حال مفرد (قید جمله) : مانند : شاهدتُ الطیور « مهاجرة" »
2- جمله حالیه : مانند : قلن و « هن یبكین »
****حال ، معمولا مشتق است****
تمییز :
كلمه ای است نكره و منصوب كه ابهام ماقبل خود را از بین می بردو در زبان فارسی
معمولا با عبارتی از قبیل : " از نظر ِ " ، " از جهتِ " ، ... همراه است.
مانند : هی ارجحُ منكِ « عقلا" »
****تمییز معمولا جامد و یا مصدر است ****
****كلمه منصوبی كه بعد از " افعل التفضیل "می آید « تمییز » است ****

مشاور : دباغيان | پرسش : دوشنبه 26/3/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 122 بار

تگ ها :

UserName