کد: 10157

پرسش

آیا اصلاح صورت با ماشین های دارای 3 تیغه دایره ای جایز است؟

پاسخ

مراجع عظام می فرمایند: بنا بر احتیاط واجب تراشیدن ریش با تیغ و مانند تیغ اشكال دارد.
ماشین شما اگر مثل تیغ می زند، به گونه ای كه عرفا می گویند ریش، ولو اندك (به اصطلاح، ته ریش) ندارد، اشكال دارد.

موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 23/3/1382 | پاسخ : جمعه 23/3/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName