کد: 1008

پرسش

با پوست خوردن كیوی برای بدن مشكلی دارد؟

پاسخ

در صورتیكه كاملا شسته شود خیر

مشاور : خانم ولدخاني | پرسش : دوشنبه 4/9/1381 | پاسخ : دوشنبه 4/9/1381 | | | 0 سال | تغذيه | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName