• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : مريم  آیه شماره : 39
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الانبياء  آیه شماره : 1
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الانبياء  آیه شماره : 97
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : القصص  آیه شماره : 15
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : ق  آیه شماره : 22
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :