• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : النساء  آیه شماره : 93
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : المائدة  آیه شماره : 60
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الفتح  آیه شماره : 6
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : المجادلة  آیه شماره : 14
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الممتحنة  آیه شماره : 13
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :