• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : التوبة  آیه شماره : 1
ریشه کلمه : عهد
فعل : عهد
معنی : پيمان بستن، وفا به وعده، نگهدارى و مراعات پى در پى از چيزي، نگهدارى، مراعات، پيمان، قرارداد بستن، سفارش، توصيه «معاهده» پيمان بستن، پيمان لازم المراعاة بستن، وعده کردن
توضیح : پيمان را از آن جهت عهد گويند كه مراعات آن لازم است.
سوره : التوبة  آیه شماره : 4
ریشه کلمه : عهد
فعل : عهد
معنی : پيمان بستن، وفا به وعده، نگهدارى و مراعات پى در پى از چيزي، نگهدارى، مراعات، پيمان، قرارداد بستن، سفارش، توصيه «معاهده» پيمان بستن، پيمان لازم المراعاة بستن، وعده کردن
توضیح : پيمان را از آن جهت عهد گويند كه مراعات آن لازم است.