• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الحاقة  آیه شماره : 22
ریشه کلمه : علو
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الغاشية  آیه شماره : 10
ریشه کلمه : علو
فعل :
معنی :
توضیح :