• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : مريم  آیه شماره : 16
ریشه کلمه : شرق
فعل : شرق
معنی : طلوع خورشيد، دميدن آفتاب «اشراق» روشن شدن، طلوع کردن، روبه مشرق بودن، داخل شدن در وقت طلوع آفتاب «مشرق» محل طلوع «شرقىّ» طرف شرق، جهت شرقي، منسوب به شرق «مشرقين» تثتيه و «مشارق» جمع
توضیح : منظور از مشرقين و مغربين، مشرق و مغرب زمستان و تابستان است، منظور از مشارق و مغارب، مشرق و مغرب روزهاى سال است كه آفتاب هر روز از يكى طلوع و در يكى غروب مى‏كند.