• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الصافات  آیه شماره : 62
ریشه کلمه : شجر
فعل : شجر
معنی : درخت، «شجره ملعونه» درخت لعنت شده، بنى اميه
توضیح : هر چه از روئيدني ها تنه دارد، شجر است و آنچه تنه ندارد ،نجم و عشب و حشيش است. مشاجره، تنازع، اختلاف نساء آيه 65 منازعه را از آن جهت تشاجر و مشاجره گويند كه سخن دو خصم يا خصوم مثل برگ و شاخه درخت به هم مختلط مى‏شوند. (مجمع)