• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : التوبة  آیه شماره : 17
ریشه کلمه : شهد
فعل : شهد
معنی : حضور، معاينه، درک کردن، ديدن، اشراف داشتن، خبر قاطع، آشكار، گواهي ديدن، اداى شهادت، اظهار خبر قاطع، اقرار، حكم، علم، «اَشهاد» و «شهود» جمع شاهد: حاضر، بيننده، شهادت كننده «شهيد» شاهد، حاضر، بيننده، حافظ جمع آن «شهداء» «اِشهاد» گواه قرار دادن، حاضر ساختن، شاهد گرفتن «استشهاد» گواه خواستن، شاهد گرفتن
توضیح : بهتر است شهود در معنى حضور و شهادت را به ديدن و معاينه فرار دهيم. (مفردات)
سوره : الانبياء  آیه شماره : 78
ریشه کلمه : شهد
فعل : شهد
معنی : حضور، معاينه، درک کردن، ديدن، اشراف داشتن، خبر قاطع، آشكار، گواهي ديدن، اداى شهادت، اظهار خبر قاطع، اقرار، حكم، علم، «اَشهاد» و «شهود» جمع شاهد: حاضر، بيننده، شهادت كننده «شهيد» شاهد، حاضر، بيننده، حافظ جمع آن «شهداء» «اِشهاد» گواه قرار دادن، حاضر ساختن، شاهد گرفتن «استشهاد» گواه خواستن، شاهد گرفتن
توضیح : بهتر است شهود در معنى حضور و شهادت را به ديدن و معاينه فرار دهيم. (مفردات)